אביבים - מרכז יום - אנשי הצוות במרכז יום אביבים

 

אביגיל שרה עמנו - מנהלת מרכז יום

חוה מקלף - מזכירה

רבקה גרשקוביץ - עובדת סוציאלית

נעה איתיאל - מנהלת המועדון

דפנה גת - מזכירת המועדון

צילה  קסנר - רכזת תרבות

מאיר אוחנה - אב הבית

אלונה לוי - מטפלת

רות פולק - מטפלת

עדנה אבינועם - מטפלת ואחראית הסעות

ראדה בימלי - מטפלת

דינה פרדס - מטפלת

חנה בן חמו - מנהלת מטבח

סמראט אראייה - עובדת נקיון

יאיר גילרן  - אח

דניאלה - ר. קהילה תומכת

יגאל - ק. תומכת