בכנס מיוחד גובשו החזון, הייעוד ואסטרטגיית הפעולה של קשת

 

2015 בכנס מיוחד גובשו החזון, הייעוד ואסטרטגיית הפעולה של קשת

ביום האחרון של חודש יוני התקיים "יום חזון של עמותת קשת", שנערך במרכז הגריאטרי גבעת השלושה. בכנס, שלתכנונו היו שותפים רבים מהעובדים, השתתפו יו"ר העמותה הגב' שרית גרינברג, סגן היו"ר מר קובי גינצבורג ומנכ"ל העמותה הגב' אתי פרחי-זהבי, חברי הוועד המנהל, חברי האסיפה הכללית, עובדים בכירים ממוסדות קשת ושותפים לעשייה הנרחבת ממשרדי הבריאות, הרווחה ומעיריית ת"א-יפו וכן יועצים שונים, המלווים את קשת.
במסגרת יום זה נערכה ישיבה חגיגית של הוועד המנהל, אשר בה, בין היתר, אושרו המועמדים לוועדות ולאסיפה הכללית.

בהנחיית ד"ר חנה אופק נערך דיון, שלאחריו גובשו הייעוד, החזון והאסטרטגיה של עמותת קשת. תרגום החזון ליעדים ולמשימות התבצע בשמונה קבוצות, בהרכב משולב של חברי הוועד המנהל, האסיפה הכללית ועובדי קשת.

כל קבוצה דנה באחת המטרות שהוצגו ומתוכן נגזרו שלושה יעדים והוגדרו תחומי פעילות להשגתם.

בתום עבודת הצוותים, הציגו ראשי הקבוצות במליאה את המלצותיהם ועל פי כל אלה נקבעו סופית החזון, הייעוד והדגשים בעבודת קשת.

אתי פרחי-זהבי, מנכ"ל קשת, אומרת, כי היה מחמם את הלב לראות את המעורבות של כל המשתתפים בגיבוש החומרים שיקבעו את דרכה של קשת לשנים הקרובות, מה שמעיד לא רק על מקצועיות ואכפתיות, אלא על עבודה אנושית, תוך רצון להיטיב את איכות חייהם של הדיירים במוסדותיה של קשת.

במהלך הכנס נערך טקס "יקירת קשת" והשנה הזוכה בתואר מכובד זה היא הגב' עליזה אריוביץ, אישה רבת פעלים, המלווה את קשת מאז היווסדה. הוקרן סרט קצר על פועלה הרב והוענקה לה תעודת הוקרה.

בהמשך הוקרן הסרט "רעות", בליווי דברי פתיחה על ידי הגב' לבנה פינקלשטיין, שחקנית ופסלת, חברת האסיפה הכללית של קשת. הסרט מעביר את נחישותה ועמידתה על עקרונות על אף קשיים רבים.