ביקור משפחת סובל

 


  

בחודש האחרון ביקרו בגבעת השלושה צאצאים ונציגים של משפחת סובל.

הביקור התקיים בארבע המחלקות הסיעודיות של בית סובל הישן ולאחר מכן סיירו האורחים באתר הבנייה ונהנו לראות את התקדמות העבודה.

המבקרים ציינו את התרשמותם ממראה עיניהם. לסיום, קיבלו מזכרת מהדיירים, בובות שיצרו ביחד עם הצוותים המקצועיים של יחידת התעסוקה.