אביבים - מועדון - ביקור נשיא גרמניה במועדון אביבים

 נשיא גרמניה, שביקר לאחרונה בארץ, מלווה על ידי ראש עיריית תל אביב, מר רון חולדאי, הגיעו למועדון אביבים, שם נפגשו עם ניצולי שואה.
הנשיא התרשם מציורים של קשישים, חברי החוג לציור של מרכז היום והמועדון ומהמקום בכלל. גם עבור חברי המועדון הייתה זאת חוויה מיוחדת.