הדרכה לצוותים

 


 

במחצית הראשונה של חודש נובמבר נערכו שתי הדרכות לכוחות עזר והדרכה, אחים ואחיות, בהטמעת נוהלי עבודה במרכז הגריאטרי גבעת השלושה, בהנחיית קלרה יופה, מנהלת המרכז וההנהלה הסיעודית.

הנושאים שעלו לדיון היו, בין היתר: טיפול יומי והקפדה על נוהלי סיעוד; חוק זכויות החולה; כבוד האדם וחרותו; תקשורת בין־אישית; התנהלות במשמרות, שמירה על היגיינה ומניעת זיהומים, תקשורת עם המשפחות. בסיום ההדרכות ניתנה אפשרות לצוותים להעלות שאלות ולקבל תשובות.