הדרכת מילבת לבטיחות בבית

 

 

הדרכה בכל הנוגע לבטיחות הבית

חברי קהילה תככמת רובע 8 וחברי מרכז יום משולב צהלון השתתפו בהדרכה מטעם עמותת מילבת בכל הקשור לבטיחות בבית.

ידוע כי חלק נכבד מתאונות של קשישים נגרמות דווקא בתוך הבית ולכן הדרכה זו חשובה ביותר. המשתתפים מילאו טפסים הקשורים לבטיחות הדירה שבה הם גרים ועמותת מילבת תשלח את המלצותיה כל חבר כיצד אפשר לשפר את הבטיחות בבית ולמנוע נפילות.

ההדרכה ניתנה על ידי מתנדבים ממשרד רואה החשבון EY. דפנה גת, רכזת התרבות במרכז יום משולב צהלון, אומרת, כי תוצאה נוספת של המפגש - חיזוק הקשר הבין-דורי עם המתנדבים הצעירים.