הרצאות מקצועיות לצוותים בגבעת השלושה

הרצאות מקצועיות לצוותים בגבעת השלושה שתי הרצאות מקצועיות ניתנו לאחרונה לצוותים במרכז הרפואי גבעת השלושה, במטרה לחדד בקרב העובדים את נוהלי משרד הבריאות. הרצאה אחת לאחיות והשנייה לכוחות העזר. ההרצאות ניתנו על ידי הגב' קלרה יופה, מנהלת המרכז הרפואי. ההרצאה הראשונה התמקדה בנושאים אחדים:

מניעת זיהומים:
החובה לשטוף ידיים עם חומר מחטה לאחר טיפול, כשעוברים מחולה לחולה.
הפרדת כביסה נקייה ממלוכלכת, הפרדת ציוד נקי ממלוכלך, ניקיון וחיטויי סביבת הדייר. הובאו דוגמאות כלליות גם מבתי חולים מהסביבה.
טיפול באוגרי כביסה.
טיפול במשחות לאחר פתיחתן.
דיווח לאח/ות אחראים על כל שינוי בעור הקשיש.


דיווח על אירוע חריג וניהול סיכונים:
הובהרו נושאים כמו למי צריך לדווח, מתי צריך לדווח, מה צריך לשאול. הייתה התייחסות להגדרות של אירוע חריג והובאו דוגמאות מחיי היום-יום במרכז הרפואי. לגבי ניהול סיכונים – ניתנה סקירה על התפתחות התחום, זיהוי גורמים להתערבות ומניעה לשם שיפור בטיחות המטופל.


בנושא הבנייה:

ההרצאה התמקדה בחובת הזהירות הנדרשת מהדיירים, מהצוות ומהמשפחות בעת תנועה במרכז. התקיים דיון איך אנו כצוות שומרים על אמינות ומקצועיות ונותנים מענה לחולים ואיך מטפחים סביבה נעימה באזורים שאין בהם בנייה. לסיום נערך שיח בנושא דוגמה אישית.

קלרה יופה, מנהלת המרכז, מציינת כי הרצאות מסוג זה מאוד חשובות לצוותים משום שהן מחדדות נהלים ומדגישות את החשיבות הגדולה שמייחסים בקשת לעבודה על פי נוהלי משרדי הבריאות והרווחה.