התנדבות מבוגרים בקהילה תומכת-- ריה"ל

התנדבות מבוגרים בקהילה תומכת-- ריה"ל 

בקהילה התומכת בריהל- מתקיימת תוכנית התנדבות בקהילה במימון אשל . במהלך הפרויקט מתנדבים גמלאים מתקשרים ומבקרים כ-72 קשישים מהקהילה התומכת המרותקים לביתם.

קבוצת מתנדבים אשר מבצעים ביקורי בית אצל חברי קהילה תומכת ריה"ל- מרכז ת"א, עם דגש על מרותקים ועריריים. אחראיים על הקבוצה מטעם קשת- גדעון פרלוק, מטעם הקהילה התומכת- עדנה בקשט.

מטרת ביקורי הבית הינה- יצירת קשר וחברה בלבד. אורך ביקור בית- כחצי שעה לכל היותר.
אנו נזדקק לסיוע בגיוס בנות שירות לאומי הן לביצוע ביקורי בית (בעיקר אצל קשישים עריריים/ מרותקים, הגרים בבניינים בקומות גבוהות ללא מעלית- שכן המתנדבים הקשישים של מוקד ריה"ל מתקשים פיזית להגיע לבתים אלו.

האחריות על התאמה ראשונית בין קשיש למתנדב תוטל על האחראים על הפרויקט (גדעון- מצד קשת, עדנה- מצד הקהילה התומכת)
לקבוצת המתנדבים נדאג להדרכה וליווי מקצועי שוטף.