ועד מנהל

 מלוא סמכויות הניהול של העמותה מופקדות בידי הוועד המנהל.


הוועד המנהל מונה כיום 13 חברים שנבחרים על ידי האסיפה הכללית מדי ארבע שנים. חברי הוועד מייצגים את המגזר הציבורי והעסקי.

גב' שרית גרינברג כיהנה בתפקיד יו"ר העמותה במשך כ -35 שנים .
רו"ח קובי גינזבורג החל מינואר 2018 מונה לתפקיד יו"ר קשת.


מנכ"לית  העמותה, גב' אתי פרחי-זהבי, משתתפת קבוע בישיבות הוועד המנהל ביחד עם מנהלת השיווק והפיתוח העסקי, מנהל הכספים ומזכירת העמותה.
 

במהלך השנה התכנס הוועד המנהל שש פעמים.

גב' שרית גרינברג - נשיאת העמותה

הגב' שרית גרינברג, כיהנה 25 שנה במועצות עיר כראש אגף, החזיקה את תיק אגף הרווחה בעיריית אשדוד ובעיריית תל אביב, באה מרקע של חינוך ויש לה חלק מרכזי ביסוד עמותת קשת.

רו"ח קובי גינזבורג - יו"ר

מוסמך במינהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב (MBA), מוסמך במשפטים (LLM) מאוניברסיטת בר אילן, מבקר פנימי (מוסמך לביקורת פנים בחברות ציבוריות), חבר בלשכת רואי חשבון בישראל ובריטניה. "בקשת" שימש כסגן יו"ר ויו"ר ועדת כספים והשקעות.

 

עו"ד עקיבא נוף
מר יחיא באסל
רו"ח אילן בירנפלד
אדר' שמואל מחנאי
עו"ד עופרה פרידמן
ד"ר חיים פרלוק
מר יאיר רוט לוי 
גב' עדה לבנון
גב' עמיתה רויטמן

 

סגן יו"ר העמותה
ד"ר דינה נוף

סגן יו"ר העמותה
מר דב גבע


סמנכ"לית ומנהלת מרכז גריאטרי-רפואי צהלון

גב' זוהר רז

מנהלת כספים
גב' מאיה דאלי

מזכירת העמותה
גב' רינה בן ברוך