ועד מנהל

 מלוא סמכויות הניהול של העמותה מופקדות בידי הוועד המנהל.


הוועד המנהל מונה כיום 10 חברים שנבחרים על ידי האסיפה הכללית מדי ארבע שנים. חברי הוועד מייצגים את המגזר הציבורי והעסקי.

יו"ר העמותה, גב' שרית גרינברג, מכהנת בתפקיד כ-22 שנים.

מנכ"לית  העמותה, גב' אתי פרחי-זהבי, משתתפת קבוע בישיבות הוועד המנהל ביחד עם מנהלת השיווק והפיתוח העסקי, מנהל הכספים ומזכירת העמותה.
 

במהלך השנה התכנס הוועד המנהל שש פעמים.

גב' שרית גרינברג - יו"ר

הגב' שרית גרינברג, כיהנה 25 שנה במועצות עיר כראש אגף, החזיקה את תיק אגף הרווחה בעיריית אשדוד ובעיריית תל אביב, באה מרקע של חינוך ויש לה חלק מרכזי ביסוד עמותת קשת.

רו"ח קובי גינזבורג - סגן יו"ר

מוסמך במינהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב (MBA), מוסמך במשפטים (LLM) מאוניברסיטת בר אילן, מבקר פנימי (מוסמך לביקורת פנים בחברות ציבוריות), חבר בלשכת רואי חשבון בישראל ובריטניה. יו"ר ועדת הכספים של קשת.

 

עו"ד עקיבא נוף
מר יחיא באסל
רו"ח אילן בירנפלד
אדר' שמואל מחנאי
עו"ד עופרה פרידמן
ד"ר חיים פרלוק
מר יאיר רוט לוי 
ד"ר השי רוטמנס
גב' עדה לבנון
גב' עמיתה רויטמן

 

סמנכ"לית ומנהלת מרכז גריאטרי-רפואי צהלון
גב' זוהר רז

מנהלת כספים
גב' מאיה דאלי