יום טיפוח בהתנדבות בבתי האבות שנתרם על ידי בית הספר לספרות ביפו