יום מעשים טובים

יום מעשים טובים 

 תמונות מיום המעשים הטובים לשנת 2015

המחלקה הלוגיסטית של משטרת ישראל הגיעה לשפר את המקום ע"י צביעה וגינון