ייעוד וחזון עמותת קשת

ייעוד וחזון עמותת קשת 

 
  • קשת - הבית החם והמיטבי לטיפול באוכלוסייה המבוגרת.
  • קשת תהווה אות ומופת בהענקת שירותים מתקדמים: רפואיים, סיעודיים וטיפוליים לכל טווח האוכלוסייה, החל מעצמאיים, תשושים ועד לסיעודיים מורכבים ותקדם פרויקטים חברתיים וקהילתיים בתוך המסגרות המוסדיות השונות לחיזוק ולהידוק הקשר עם הסביבה. קשת תפעל, באופן עצמאי או בשיתוף גורמים שונים, לבחינת פיתוח מחלקות שיקומיות וכן לבחינת הנושא הפליאטיבי, לקראת הקמת מחלקה כזו והכשרת עובדים בתחום. קשת - בחזית הקידמה והטכנולוגיה בטיפול בקשיש.
  • קשת תשתף את הדיירים בתהליכי תכנון, שיפור ומתן מענה לצרכים מתוך ראייה של טובת הלקוח והקשבה ל"קולו", והיענות לצרכיו השונים במתן שירותים ייחודיים ואחידים כאחד. קשת תפתח מודל לשיתוף פעולה בין-דורי - נכדים, נינים, סבא וסבתא.
  • קשת תקדם קשר עם הקהילה במוסדותיה ותקיים פעילויות פנאי ותרבות ייחודיות לקהלי יעד שונים, לרבות תושבי הסביבה המבקשים ליהנות ולהכיר את פעילויותיה.
  • קשת תפעל לשיפור ולהתאמה של הסביבה הפיזית, לפיתוח מבנים ותשתיות, להרחבה ושיחלוף מיטות לתחום הסיעודי המורכב.
  • כעמותה ציבורית ברמה פרטית, הפועלת מתוך תרומה לחברה, קשת תקפיד לשמור על תמהיל במתן שירותיה בין אוכלוסייה ציבורית לפרטית, תוך העדפת מקבלי השירות הציבורי ושמירה על יציבות כלכלית - בכפוף לנוהלי רשם העמותות ואישור ועדות האסיפה הכללית של קשת. קשת תבחן הרחבת שירותים לתחום הדיור המוגן בשיתוף עם גורמים כלכליים.
  • קשת תמשיך בטיפוח המשאב האנושי - קידום, פיתוח ושמירה על איכותו ומקצועיותו, לרבות הכשרת עובדים בתחום הסיעוד המורכב והטיפול הפליאטיבי ומתן תגמול ראוי על עבודה.
  • קשת תפעל לקידום רווחת הפרט, תמיכה בעובדים ובמשפחתם בעת מצוקה, טיפוח מוטיבציה ומעורבות של עובדים, תוך יצירת שיתופי פעולה הדוקים עם העובדים ועם ועד העובדים, במטרה לשמור על איזון וכבוד הדדי בין ההנהלה והעובדים. קיום תרבות ארגונית-ניהולית לעידוד מחויבות והזדהות עם קשת.
  • שיתוף פעולה בתהליך מתן השירותים וקידום תכניות חדשות לאוכלוסייה המבוגרת עם אשל-ג'וינט ישראל, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ועמותות אחרות.