כיצד לכתוב צוואה

 

כיצד לכתוב צוואה?

כתיבת צוואה יכולה להיעשות בכל שלב בחיים, לאו דווקא בגיל מבוגר – למרות שאז זה הכי נפוץ. אנשים כותבים צוואה גם כאשר הם חולים, או מתאלמנים, או להבדיל – מתעשרים. אולם, כתיבת צוואה יכולה להיות עניין מסובך, וכדאי שהיא תיכתב בסיוע עורך דין. ובכל זאת, פרט לעניינים המשפטיים, על תוכן הצוואה אתם מחליטים וכדאי שתדעו איך לעשות זאת נכון.

1. כתבו בתחילת המסמך את התאריך, את שמכם המלא, את כתובתכם הנוכחית, ואת מספר תעודת הזהות ותאריך הלידה.

2. פתחו בהצהרה, שבה יאמר כי כל צוואה קודמת שכתבתם מבוטלת לאור הצוואה הנוכחית.

3. מנו אפוטרופוס - מנהל צוואה, אשר יוציא לפועל את כל דרישותיכם שמפורטות בצוואה. חישבו לשם כך על בן משפחה או חבר קרוב, שאתם סומכים עליו שיפעל לטובתכם ויבצע את הוראותיכם ביושר.

4. ייפו את כוחו של מנהל הצוואה לשלם בשמכם חובות אפשריים, למשל – את הוצאות הלוויה והקבורה, מיסים, חובות לבנק וכו'.

5. ייפו את כוחו של המנהל להשכיר או למכור בשמכם את נכסי הנדל"ן שברשותכם, או להעבירם ליורשים, במידה ואתם אכן רוצים בכך. אם יש לכם חובות על הנכס, אשרו למנהל למכור את הנכס כדי לכסות את המשכנתא או חוב אחר בעזרת כספי המכירה.

6. פרטו כיצד יחולקו נכסיכם בין היורשים שבחרתם, לפי אחוזים, וודאו שאכן סכום האחוזים מגיע ל-100%. לדוגמא: את הדירה שלי ברחוב כך וכך, יש לחלק באופן הבא: ליוסי כהן – 45%. למשה לוי – 30%. ליפה מזרחי – 24%. ולאחייניתי הרעה שלא באה לבקר אותי – 1% !!!

7. פרטו למי תועבר הירושה במקרה שאחד היורשים שבחרתם ימות לפניכם. או, לחלופין, תוכלו לציין כי החלק היחסי של אותו יורש יועבר בחזרה לעזבונכם, ויחולק באופן שווה בין שאר היורשים.

8. תוכלו להוסיף הגבלות על חלוקת הרכוש, למשל - יוסי יוכל לקבל את חלקו בירושה רק כשיגיע לגיל 30; דני יוכל לקבל את חלקו אם יגיע לאזכרות שלי עשר שנים ברצף; שולה תוכל לקבל את חלקה אם לא תתחתן עם משה; וכדומה.

9. ציינו בבירור כיצד יקבל מנהל הצוואה שלכם החזר על הוצאותיו – ציינו סכום מסויים או השאירו את הסכום ריק, וכתבו שהמנהל יקבל סכום סביר על הוצאותיו ומאמציו.

10. מנו מחליף למנהל הצוואה, שיחליפו במקרה של מוות, אובדן כושר, או חוסר רצונו של המנהל לנהל את הצוואה.

11. וודאו שאתם מבצעים את שלב החתימה על הצוואה כמקובל בחוק, בפני עדים ועורך דין בעל רישיון. צוואה שאינה חתומה כראוי עלולה לאבד את תוקפה בבוא הזמן. לפני החתימה בררו עם עורך הדין שלכם את כל הפרטים המשפטיים הללו.

12. אחסנו את הצוואה במקום בטוח. יידעו את מנהל הצוואה המיועד בתפקידו, וציידו אותו בעותק נוסף של הצוואה.

13. אל תכתבו על הצוואה לאחר החתימה. כל שינוי שתרצו לעשות כתבו בנספח לצוואה.

14. ציינו בתחילת הצוואה או בסופה שהינכם כותבים את הצוואה כאשר אתם בבריאות נפשית טובה, שאתם עושים זאת מרצונכם החופשי, שאתם מבינים את משמעות הצוואה וסעיפיה ושהדבר לא נכפה עליכם.

15. חתמו על הצוואה בעט כחול (לא שחור), כדי להבדיל את המקור מההעתק.

שימו לב: העצות שבכתבה הן עצות כלליות בלבד. בעניין משפטי כמו כתיבת צוואה יש להתייעץ עם עורך דין מוסמך!

זיכרו, כי כתיבת צוואה טובה וחוקית תחסוך לכם וליורשיכם כסף רב. אפשר, כמובן, לכתוב על פתק "הכל לאשתי"... אבל על מנת להימנע מסיבוכים משפטיים, או מקרובים אחרים שירצו גם הם לנגוס חלק מהירושה, כדאי להיות מאוד ספציפיים בחלוקת הרכוש. עדיף להוציא את הסכום הקטן כעת, על מנת להסדיר את הצוואה באופן חוקי, מאשר לסכן את כל חסכונותיכם בעתיד. ושיהיה עד 120!