מן העיתונות - כתבה בעיתון הצופים בנושא "פרויקט קשת"