קהילות תומכות

קהילות תומכות 


תכנית "קהילה תומכת" פותחה באשל-ג'וינט ישראל, בשיתוף עם משרד הרווחה - השירות לזקן. זוהי תכנית ארצית, שמטרתה שיפור איכות החיים של הקשישים, הגברת ביטחונם האישי ושמירה על עצמאותם. סל השירותים של הקהילה התומכת כולל:

לחצן מצוקה

חברי הקהילה עונדים שעון, המשמש להם כלחצן מצוקה. בלחיצה אחת נוצר קשר עם המוקד היוצר קשר מידי עם השירות הרפואי, שירות אמבולנס, אב או אם הקהילה, משטרה, מכבי אש ובני המשפחה, הכול בהתאם לצורך ולנדרש.

שירותים רפואיים

לרשות החברים בקהילה התומכת יש מגוון שירותים רפואיים, בניהם: הזמנת רופא לביקור בית והזמנת אמבולנס במקרה חירום, באמצעות מוקד המצוקה ובהמלצת רופא המוקד. שני השירותים האלה פועלים 24 שעות והם כרוכים בתשלום סמלי.

אב/אם קהילה

לכל קהילה תומכת יש אב או אם קהילה, המכירים את כל חברי הקהילה ונמצאים איתם בקשר קבוע. אב/אם הקהילה עוזרים לחברים בעניינים יום יומיים ובבעיות בסיסיות, למשל תיקוני בית קלים. הם מהווים הכתובת הראשונית והמידית לעזרה ולתיווך עם שירותים שונים.

פעילות חברתית

חברי התכנית נהנים מפעילות חברתית מגוונת ככל האפשר ובהתאם לצרכיהם, כולל הסעות חינם. הפעילות כוללת, בין היתר: טיולים, מפגשים חברתיים ואירועי תרבות ופנאי. 

קהילות תומכות בעיר תל אביב-יפו פועלות במספר אזורים, בהפעלת חברות פרטיות, שנבחרו בהליך של מכרז, והן מפוקחות על ידי קשת, בשיתוף עיריית תל אביב. קהילת רובע 8, בדרום תל אביב, מנוהלת על ידי קשת ומפוקחת בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים שפירים (ראו להלן). שירותי מצוקה ושירותים רפואיים ניתנים על ידי חברת מוקד אנוש, בפיקוח עמותת קשת.

הקהילות התומכות נעזרות במתנדבים, המסייעים לצוות המקצועי במגוון תחומים לטובת החברים בקהילה.

להלן פרטים על הקהילות התומכות