מרכזי יום

מרכזי יום למבוגרים תשושים ותשושי נפש 

לקשת מרכזי יום למבוגרים, המציעים מגוון רחב של שירותים למבוגרים תשושים או תשושי נפש, ובהם: הסעה קבועה מכל רחבי העיר באמצעות מערך ההסעים של קשת, פעילות חברתית ותעסוקתית, תכנית טיפול פרטנית המותאמת אישית לכל אחד מבאי המרכז וארוחות חמות.

מרכזי יום למבוגרים של קשת מוכרים כשירות בסל השירותים במסגרת חוק ביטוח סיעוד לטיפול בתשושים ובתשושי נפש.

 

להלן רשימת מרכזי יום לקשישים העומדים לשירותכם:

דרום ומזרח העיר: מרכז יום משולב קשת - צהלון. שדרות ירושלים 100, יפו. טל:  03-5133437/8

מיועד לתשושים ובו אגף נפרד לתשושי נפש.

פעילויות שוטפות:

- תכנית פעילות שבועית מחלקת תשושי נפש 
- פעילויות מיוחדות לתשושי נפש
- תכנית פעילות שבועית מחלקת תשושים 
- פעילויות מיוחדות לתשושים

- הגדרות זכאי חב"ס ולנדחי חב"ס

עיתון המרכז:

- עיתון מרכז יום משולב, גיליון יולי/אוגוסט/ספטמבר 2009

מרכז וצפון העיר: מרכז יום קשת - אביבים. רחוב חיים לבנון 75, רמת אביב, תל אביב.   טל: 03-6402000

 מיועד לתשושים.