אביבים - מרכז יום - מרכז יום אביבים - דרכי התקשרות

 מרכז יום "קשת אביבים" רחוב חיים לבנון 75, תל אביב (מול האוניברסיטה).
מנהלת: אביגיל שרה עמנו
טלפון: 03-6402000 
פקס': 03-7440585
דוא"ל: avivim@keshetaguda.org.il