נגינה על כינור במרכז לה גרדיה

נגינה על כינור במרכז לה גרדיה 

הנגן ניגש כמעט לכל דייר.