קבלה וקליטה

 הקבלה למרכז הגריאטרי המשולב נעשית על פי האבחנה הרפואית תפקודית.

סעודיים ותשושי נפש - הפנייה מטעם משרד הבריאות.
תשושים - הפנייה מטעם משרד הרווחה, או באופן פרטי ואישור ועדת קבלה.קבלה

קבלת חולים חדשים למוסד מתבצעת כל יום בין השעות 0800 ל 1200.
יש להצטייד בהתחייבות משרד הבריאות לאשפוז. דיירים המתקבלים באופן פרטי משלמים דמי כניסה במחלקות תשושים בלבד ולעליהם להסדיר את הרישום והתשלומים במשרדי הנהלת המוסד טרם האשפוז. מחיר האשפוז נקבע על בסיס יומי ועל פי תעריף משרדי הבריאות והרווחה המתעדכן מעת לעת.


קליטה

  1. העברת החולה למרכז המשולב מתבצעת על ידי המשפחה ועל חשבונה.
  2. סידור הקשיש בחדרו במחלקה המתאימה.
  3. פגישת בני המשפחה עם האחות האחראית ומסירת מידע חיוני לקשר בין המוסד לבני המשפחה: שמות, כתובות, טלפונים ועוד.
  4. פגישת היכרות עם העובדת הסוציאלית
  5. בדיקת רופא וצוות פרא רפואי.
אין המוסד מתחייב לקבל חולה למחלקה מסוימת או לחדר מסוים.
המוסד רשאי להעביר חולים ממחלה למחלקה, או מחדר לחדר על שיקול דעת הצוות המקצועי וצרכי הדייר והמקום.