ריפוי בעיסוק

ריפוי בעיסוק 

מטרת המחלקה הינה להפעיל עד כמה שיותר את הדיירים ולשפר את איכות חייהם.

מנהלת תחום ריפוי בעיסוק ובתעסוקה,  הגברת אלה:

למחלקה יש 3 מדריכות תעסוקה:
- ולנטינה גלפנד
- נטליה חודוסביץ'
- נטליה נחייבפעילויות שונות שמקיימים במרכז נאות לה גארדיה:

תרפיית שמח

צוות מיוחד רב מקצועי עושה הצגות לחולים בחגים. הם קיבלו את פרס גליקמן עבור הפעלת קייטנה משותפת.

פעילות צוות:

ימי עיון
טיולים
ברבקיוים
ימי כיף
חגיגות צוות

פרויקט של שיתוף פעולה בין דורות-קשר בין דורות