שירותים סוציאליים

 מנהלת השירות: אורנה גבאי .M.S.W

במרכז גבעת השלושה ישנה צוות של 5 עובדים סוציאליים:
 1. אורנה גבאי
 2. שהלה תגשורי
 3. משה צור
 4. יונית וטמן
 5. ברברה שטריקברגר

הצוות אחראי על מגוון רחב של פעולות למען רווחת הדיירים:
 1. סיורים למשפחות מועדמדים להצטרף למרכז
 2. מלווים את הקשיש והמשפחה בקבלה ובשלבי ההסתגלות
 3. דואגים ושומרים על מיצוי זכויות החולה
 4. מטפלים בנושא אפוטרופסות
 5. מטפלים במקבלי קצבה
 6. שומרים על קשר עם הקהילה, במטרה להביא גם את העולם החיצון פנימה למרכז
 7. שמירה על קשר עם בתי ספר


 
נושאים שהצוות לומד ומתעדכן עליהם: הדרכה למניעת התעללות, התמודדות עם מוות, ומידע על ניצולי שואה.

הוקם ועדת אלימות, בה יושים מנהל רפואי, מנהל סיעודי, ומנהלת השירות הסוציאלית. מטרת הועדה לבדוק כל מקרה של חשד לאלימות כלפי הקשישים המטופלים במקום.