2015 מפגש 2 עם תיכון טכנולוגי יפו

2015 מפגש 2 עם תיכון טכנולוגי יפו 

הקשר עם השכנים נמשך והפעם בנושא יצירה


הקשר בין מרכז יום צהלון לתלמידים מתיכון טכנולוגי ביפו ממשך. החודש התקיים המפגש השני בסדרה והפעם בנושא יצירה. התלמידים והקשישים ישבו ביחד, ציירו, שוחחו ונהנו.