2015 פרויקט שנתי בין-דורי של חברי מרכז יום צהלון עם תלמידים מתיכון