2016 מעסיק מטפל ישראלי או זר?

2016 מעסיק מטפל ישראלי או זר? האם אתה מעסיק כחוק? 

האם אתה מגדיר עצמך כ"מעסיק" ביחסיך עם המטפל/ת? מנהל מעקב ורישום קבוע שבועי/חודשי /שנתי של כל השכר, המקדמות, הגמל והחופשות של העובד? האם כל נושא התשלום מסודר ומאושר בחתימת העובד?

בין אם אתם מעסיקים עובד ישראלי שעתי (כמו מנקה בבית), עובד ישראלי גלובלי (כמו עובד במשרת מנהל עסק פרטי) או עובד זר (כמו מטפל סיעודי), להלן מספר שאלות שעליכם לשאול את עצמכם כדי לוודא שאתם מעסיקים כחוק:

 1. האם קיים ביניכם חוזה העסקה מסודר המגן על שני הצדדים?
 2. כיצד משולם שכר העובד? במזומן? בצ'ק? האם קיים תיעוד חתום של העברת וקבלת הכסף לשני הצדדים?
 3. האם קיים ניהול תשלומים או יומן מסודר החתום בין שני הצדדים, בנוגע לאירועים הנוגעים לעבודה על בסיס שבועי/חודשי/שנתי?

במקרה של העסקת עובד זר קיימים נתונים נוספים, הנובעים מכך שהעובד אינו תושב הארץ:

 1. האם לעובד יש היתר שהייה בר-תוקף מרשות האוכלוסין?
 2. האם לעובד יש ויזת עבודה מסודרת ובתוקף?
 3. האם יש לעובד ביטוח רפואי בתוקף?
 4. האם משולמות כל הזכויות הסוציאליות, כמו:

 • ביטוח לאומי
 • חופשה
 • הבראה
 • קרן פנסיה
 • ימי חג
 • ימי מחלה
 • קרן פיצויים

אם לא קיימים הקריטריונים הבסיסיים הללו - אתם בסכנה. בעת תביעת העובד, נקודת המוצא של חוקי העבודה בישראל היא, שהמעסיק הוא הצד החזק ביחסי עובד-מעביד. מכאן, שאם אתם לא מעסיקים כחוק אתם עלולים להיות חשופים לתביעה של סכומי כסף גבוהים מאוד.