2016 סיור לימודי ראשון של עובדי קשת

2016 סיור לימודי ראשון של עובדי קשת 

 במטרה להגביר את תחושת השייכות, המעורבות והגאווה הארגונית יתקיימו במהלך 2016 סיורים לימודיים לעובדים להכרת מרכזי קשת השונים. הסיור הראשון התקיים בסוף חודש פברואר ובו השתתפו כ-30 מעובדי הסיעוד של המרכז הגריאטרי גבעת השלושה. העובדים סיירו במרכזים שונים ונפגשו עם מנכ"לית העמותה, אתי פרחי-זהבי ועם מנהלי המוסדות, שסיפרו על המרכזים.

במהלך הסיור התקיים שאלון טריוויה על ארגון קשת, שבו נתונים כגון: מספר עובדים, העובד הכי ותיק, המרכז הכי גדול, כמה שנים קשת קיימת, מספר המחלקות, סוגי המוסדות והמרכזים וכדומה. גם המשחק הגביר את ההיכרות של העובדים עם מקום עבודתם. כמו כן, התקיימה תחרות צילום, שבה כל אחד צילם תמונה ומתוכן נבחרה התמונה הטובה ביותר.

מעבר ליציאה מהשגרה ולחוויה שבסיור, העובדים התעניינו, למדו והפנימו את הידע לגבי הארגון, שבו הם עובדים.
במהלך היום הוגשו כריכים ושתייה.

תודה לכל העובדים המעורבים, שבזכותם הסיור הראשון עבר בהצלחה מרובה.